Kvistofta scoutkår

Friluftsliv - Äventyr - Utveckling


Logga in

Avbokningsregler för läger 

Följande regler är antagna av styrelsen och gäller för avgiftsbelagda läger och arrangemang

Avbokningsregler för arrangemang som kåren anordnar
1) Anmälan är bindande och avgift ska betalas i samband med anmälan. Om man inte har betalt räknas man inte heller som anmäld.
2) Avanmälan kan göras fram till sista anmälningsdag, och i dessa fall återbetalar vi hela avgiften.
3) Vi återbetalar ingen avgift om scouten avanmäler sig efter sista anmälningsdag. Undantag: Vid sjukdom återbetalas 50% av avgiften.

Avbokningsregler för arrangemang som kåren åker på, men som ordnas av andra
Arrangemang som anordnas av andra än Kvistofta scoutkår kan ha andra avbokningsregler, och i dessa fall följer vi dem. Det kan exempelvis vara distriktets vårläger, sommarläger eller andra evenemang. Vad som gäller framgår av information som vi delar ut inför anmälan.

Fotografering

Vi fotograferar under våra aktiviteter och lägger ut bilder här på hemsidan och på Facebook. Om du inte vill att ditt barn är med på bild kontakta din ledare snarast.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per termin och faktureras av riksorganisationen Scouterna. 
Alla medlemmar som är inskrivna i medlemsregistret omfattas av Scouternas försäkring under de aktiviteter som arrangeras.

Mobiltelefoner

Vi arbetar för att främja en mobilfri tillvaro på scouterna och erbjuder en verksamhet där man som scout inte behöver sin mobil. Mötena, lägerdagarna och kvällarna är fulla med aktiviteter och något annat tidsfördriv behövs inte. Ledarna har alltid med sig mobiler och föräldrarnas telefonnummer så att vi kan nå er om det skulle behövas. Men de flesta frågor och "problem" som uppstår vill vi i första hand lösa utan föräldrarnas inblandning. 

För Spårare och Upptäckare gäller följande:
Mobiltelefonen ska helst stanna hemma när vi träffas. Om man av någon anledning behöver ha den med sig så kommer den att samlas in och återlämnas när mötet är slut.
På läger samlas alla eventuella mobiler in och de barn som har den med sig och önskar använda den kommer att få en timmes mobiltid per dag (på eftermiddagen). Namna gärna mobilen!
Om ett barn behöver ringa hem på kvällen går det bra att göra det från ledarnas telefoner. 

Övriga åldersgrupper:
Mobiltelefoner ska användas sparsamt och ändamålsenligt. Äldre scouter ska föregå med gott exempel.

Lägergodis

I lägeravgiften ingår all mat, både basmat och lite festligare tilltugg (som t ex godis på lördagskvällen). Scouterna ska inte ta med sig eget godis, snacks och dricka.

På läger som inte är i vårt eget regi (som t ex Distriktets vårläger i Sonnarp eller sommarläger) finns det en kiosk som man kan gå och handla i. Där brukar det finnas glass, godis, läsk, chips. När programmet är slut för dagen och det finns en stund för att göra vad man vill kan man gå och handla. Priserna är "normala" och en rimlig summa att ha med sig är kanske 20 kr per dag. 

Lagring av persondata (i enlighet med GDPR)

Medlemsregister
I Kvistofta Scoutkår lagrar vi dina personuppgifter i det medlemsregister som vår riksorganisation Scouterna (802006-2942) tillhandahåller. Där sparar vi ditt namn, personnummer, adress ,telefon och e-postadress samt kontaktuppgifter till dina föräldrar, dvs de uppgifter ni fyllt i vår ”Ny medlem”-blankett i samband med att du började i scoutkåren.

Vi behöver dessa uppgifter för att administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidning. Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Detta gör att vi har ett berättigat intresse för att lagra dessa uppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, beviljar bidrag till oss ( t ex Helsingborgs kommun), eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. vid byte av adress m.m.

Hälsoinformation
Hälsoinformation som t.ex. allergier mm, räknas under GDPR som särskilt känsliga uppgifter och behöver hanteras med extra varsamhet och endast för specifika arrangemang. Vi får därför inte registrera allergier i vårt register utan måste begära uppgift om dessa inför varje läger. Efter genomfört läger raderar vi denna information. Dessutom måste vi varje gång få samtycke från din vårdnads-havare att använda denna typen av information.

Bilder på hemsidan
I samband med olika arrangemang fotograferar vi med syfte att publicera bilder på vår hemsida. Detta gör vi för att väcka intresse för vår verksamhet hos fler (intresseavvägning)
• Du har rätt att invända mot fotograferingen på plats. Om så sker publicerar vi inte bilden.
• Du har rätt att i efterhand invända mot en bildpublicering. Du behöver då meddela vilken bild du vill ska tas bort. I sådana fall tar vi bort aktuell bild snarast möjligt
• Inga bilder som vi uppfattar som kränkande publiceras

 

Kvistofta scoutkår
Scoutstugan
Östra Läraregatan 6
253 73 Gantofta

scouterna@kvistofta.com
Friluftsliv - Äventyr - Utveckling
© Kvistofta scoutkår