Kvistofta scoutkår

Friluftsliv - Äventyr - Utveckling


Logga in

Historia

Kvistofta scoutkår 

...bildades 1961. Ända sedan starten har föreningen varit verksam i Gantofta och engagerat ungdomar från Gantofta och Vallåkra samt på senare år även många från Bårslöv.

De första åren var verksamheten uppdelad på pojk- och flickscouter som då hade möten var för sig. De yngsta pojkscouterna kallades för ”Vargungar” och de minsta flickorna var ”Blåvingar”. I början av 70-talet slogs verksamheterna samman och åldersgrupperna döptes om till minior- och juniorscouter. Detta har sedan ändrats till Spårarscouter, Upptäckarscouter, Äventyrar-scouter och Utmanarscouter som vi kallar oss i dag.

Verksamhetslokal

Under många år bedrevs verksamheten i församlings-hemmet Carlsro, där lokalerna utökades efter hand som föreningen växte. När så församlingen i slutet på 90-talet sålde gården försvann vår möjlighet att hålla till där och under några år bedrev vi verksamheten utan fast lokal.

Julen 1998 togs så ett stort beslut i kåren;

På tomten mittemot Gantofta skola fanns en kraftigt mögelskadad förskola som till följd av problemen stod outnyttjad. Scoutkåren köpte huset av kommunen och rev det omgående. Vid midsommartid 1999 sattes spaden i jorden för uppförandet av en ny scoutstuga.

Våren 2001, i samband med att scoutkåren firade sitt 40-års jubileum, kunde vi efter många timmars arbete inviga vår nya ”stuga” , det hus där vi i dag bedriver vår verksamhet.

Lägerverksamhet

I stort sett varje år sedan början på 80-talet har kåren arrangerat eller deltagit i någon form av sommarläger.
Varje vår och höst genomförs kårläger för alla medlemmar över ett veckoslut. De olika avdelningarna genomför dessutom läger och hajker i egen regi.
Många år har kåren deltagit i distriktets vårläger som alltid varit populärt.

Internationellt

Flera internationella kontakter har odlats i kårens regi:

Björket - lägergården vid Hallandsåsens fot

1972 köpte kåren en fastighet i Lönnhässle, en naturskön trakt nordost om Munka Ljungby, ca 5 mil hemifrån. Fastigheten bestod av ett bostadshus och några ekonomibyggnader. Syftet med köpet var att skapa en egen scoutstuga för övernattningar och utflykter.

Under flera års idogt arbete av föräldrar, ledare och även andra intresserade skapades så scoutgården ”Björket” , en härlig anläggning som vi i dag är mycket stolta över. Genom åren har många veckoslutsläger avverkats i Björket för kårens olika avdelningar liksom, två gånger om året, för hela kåren.

Björket har använts flitigt, inte bara av oss själv utan även av andra föreningar. Den flitiga användningen har medfört att en genomgripande renovering blev nödvändig och genomfördes för några år sedan.
Flera somrar har egna sommarläger arrangerats i Björket (-80, -81, -83, -87, -89, -90, -97, -99, -11 ) .

Finansiering genom basarer

Ett återkommande inslag i verksamheten är vår- och julbasarerna. Ända sedan Björket inköptes och behovet pengar i verksamheten ökade har dessa genomförts årligen.

Genom en mycket välvillig inställning från traktens företagare och ett idogt pysslande inför julen ges vid dessa tillfällen en vinstchans utöver det vanliga och ännu har ingen besökare setts lämna någon basar utan medhavd vinst. Detta har gjort basarerna populära och många besökare återkommer år efter år. Det är till mycket stor del tack vare våra basarkunder och de företagare som bistår oss med vinster vi har möjlighet att bedriva vår verksamhet på det sätt vi gör i dag.

Kvistofta scoutkår
Scoutstugan
Östra Läraregatan 6
253 73 Gantofta

scouterna@kvistofta.com
Friluftsliv - Äventyr - Utveckling
© Kvistofta scoutkår